ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 Завантажити у форматі .doc

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2020 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки Відповідальні структурні підрозділи
1. Проєкт рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб « Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5»  Оновлення стандартів та способу подання звітності банками – учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб І квартал

Відділ методології, стратегічного планування

та євроінтеграції

Департамент інформаційних

технологій                                  

Бухгалтерія                                  

Департамент дистанційного та інспекційного

моніторингу діяльності банків
2. Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників У зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», які описані в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» необхідно додати нову ознаку обмеження виплат для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» І квартал

Відділ методології, стратегічного планування

та євроінтеграції

Департамент дистанційного

та інспекційного моніторингу

діяльності банків        

Управління з питань виплат

гарантованих вкладів

3. Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12 липня 2012 року № 7, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 Розробка зумовлена потребою удосконалення порядку подання відомостей до Фонду (оптимізація інформації) ІІІ квартал

Головний розробник:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Співвиконавці:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
4. Зміни до Положення про порядок накладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 за № 1626/21938  Розробка зумовлена потребою вдосконалення  підстав для притягнення керівників банків до адміністративної відповідальності. ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції

Співвиконавці:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

5. Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 26 травня 2016 року № 825 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 10 жовтня 2019 року № 2605), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004 Розробка зумовлена потребою спрощення порядку оприлюднення  інформації та документів на веб сайті банку,  оптимізації роботи банків щодо ознайомлення клієнтів банків з системою гарантування ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ захисту прав вкладників

Співвиконавці:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції 
6. Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Внесення змін щодо структури звітного файлу «Реєстр контрактів (договорів, угод, правочинів) «файл RC» ІV квартал

Головний розробник:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Співвиконавці:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
7. Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 за № 1495/21807 Розробка зумовлена потребою вдосконалення процесів здійснення перевірок ІV квартал

Головний розробник:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків»

Співвиконавці:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
8 Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері Розробка проєкту регуляторного акта зумовлена необхідністю забезпечення виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  ІІ квартал

Головний розробник:

Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції

Співвиконавці:

Управління внутрішнього контролю

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2019 рік

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2019 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки (квартал) Відповідальні структурні підрозділи
1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
Оновлення підходів до подання звітності банками – учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють діяльність банків щодо надання звітності банкам
ІІ квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Департамент інформаційних технологій

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф»
Оновлення підходів до подання звітності банками – учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
ІІ квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Департамент інформаційних технологій

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб»
Приведення норм Інструкції до вимог законодавства України
ІІ квартал

Відділ загального діловодства

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників у новій редакції»
Актуалізація норм в частині вдосконалення контролю за дотриманням банками вимог щодо захисту прав вкладників з врахуванням розвитку digital – технологій в банківському секторі; здійснення постійного аналізу порушень прав вкладників та проведення методологічних консультацій банків – учасників Фонду; підвищення рівня прозорості та інформованості населення щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб; розширення каналів комунікацій зі споживачами фінансових послуг; впровадження нових підходів до захисту прав вкладників з врахуванням вимог директив Європейського Парламенту та Ради Європи.
IІІ квартал

Відділ захисту прав вкладників

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій»
Удосконалення порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій
IІ квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників»
Необхідність внести зміни до структури базового файлу «D» для можливості повної ідентифікації вкладників відповідно до нормативно-правового актів щодо об’єктів державного фінансового моніторингу. Оптимізація роботи Узагальненої бази даних, а саме Базової структури у файлі «D» при формуванні інформації на визначену дату та зазначенням загальних сум залишків на рахунках
IІІ квартал

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників»
Розробка зумовлена необхідністю вдосконалення підходу до інформування вкладника та приведення у відповідність принципам інформування, що передбачені законодавством ЄС.
І квартал

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ захисту прав вкладників

8. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
Розробка зумовлена необхідністю удосконалення порядку визначення банку банком-агентом Фонду, процедури проходження банком тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду, запровадженням нової процедури прийняття рішення про визначення або відмову у визначенні банку банком-агентом Фонду, зміною порядку здійснення аналізу їх діяльності, та порядку виключення банку з числа банків-агентів Фонду.
ІV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків»

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2018 рік

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2018 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки (квартал) Відповідальні структурні підрозділи
1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників» Врегулювання процедур виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб функцій, визначених пунктом 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також приведення вимог регуляторного акту щодо письмового інформування вкладників про умови гарантування вкладів у відповідність до вимог Директиви 2014/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року щодо систем гарантування депозитів ІІ квартал

Відділ захисту прав вкладників

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення порядку проведення перевірок, зокрема в частині підстав для проведення позапланових перевірок банків І квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України та регулюють діяльність банків І квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

Департамент інформаційних технологій

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення порядку ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб реєстру його учасників, процесів обробки інформації, яка надається такими учасниками І квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок та нові підходи  подання банками статистичної звітності ІІІ квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Відділ стратегії та нормативно- методологічного забезпечення

Департамент інформаційних технологій

Бухгалтерія

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» Приведення у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок та нові підходи  подання банками статистичної звітності ІІІ квартал

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Відділ стратегії та нормативно- методологічного забезпечення

Департамент інформаційних технологій

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення нормативно-правового акту в частині диверсифікації розмірів адміністративно-господарських санкцій ІV квартал

Відділ стратегії та нормативно- методологічного забезпечення

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Юридичний департамент

8. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення порядку реалізації вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» в частині нарахування банками, що припиняються за рішенням загальних зборів учасників банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, регулярних зборів, у тому числі у форма диференційованих зборів, а також виключення таких банків з учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб І квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків 

9. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про особливості формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» Розробка зумовлена необхідністю визначення особливостей формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. ІІ квартал Головний розробник: Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Співвиконавці: Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2017 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки Відповідальні структурні підрозділи
1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» Забезпечення можливості здійснення виплат відшкодування коштів за вкладами як засобами Автоматичної системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та і за діючою технологією виплат І квартал

Головний розробник:

Управління з питань виплат гарантованих вкладі

Співвиконавці:

Департамент інформаційних технологій

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

2. Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процедурі фінансової реструктуризації боржників» Реалізація положень статті 8 Закону України «Про фінансову реструктуризацію» щодо участі Фонду у процедурах фінансової реструктуризації боржників ІІ квартал

Головний розробник:

Відділ запровадження планів врегулювання

Співвиконавці:

Фінансовий департамент

Департамент консолідованого продажу та управління активами

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку передачі спеціалізованій установі майна (активів) та зобов’язань неплатоспроможних банків, його реалізації та розрахунку із кредиторами неплатоспроможних банків» Врегулювання діяльності спеціалізованої установи встановлення порядку: 1) передачі Фондом спеціалізованій установі майна (активів) та зобов’язань неплатоспроможних банків для його реалізації з метою розрахунку із кредиторами неплатоспроможних банків; 2) реалізації такого майна (активів); 3) фінансування витрат спеціалізованої установ; 4) погашення зобов’язань перед кредиторами; 5) звітності спеціалізованої установи перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та кредиторами неплатоспроможних банків. ІІІ квартал

Головний розробник:

Управління з питань виплат гарантованих вкладі

Співвиконавці:

Департамент консолідованого продажу та управління активами

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами» Запровадження автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вимагає втілення нової процедури фінансування банків-агентів, відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IІІ квартал

Головний розробник:

Фінансовий департамент

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585» Впровадження більш ефективної методики розрахунку розмірів регулярних зборів до Фонду у вигляді диференційованих зборів на основні розрахунку ступеню ризику, на який зважується базова річна ставка в національній та іноземній валютах IІІ квартал

Головний розробник:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Фінансовий департамент

Бухгалтерія

Юридичний департамент
6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження змін до Положення про порядок визначення банків агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806 Запровадження автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вимагає від банків-агентів дотримання нових вимог. IІІ квартал

Головний розробник:

Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Управління з питань виплат гарантованих вкладів

Департамент інформаційних технологій

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2016 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки Відповідальні структурні підрозділи
1. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників» Реалізація норм пункту 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» І квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ захисту прав споживачів

2. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» Удосконалення критеріїв істотності порушень та особливостей застосування адміністративно-господарських санкцій для забезпечення застосування певних заходів впливу II квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» Реалізація норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» від 16.07.2015 № 629-VIII в частині забезпечення виплат відшкодування коштів вкладникам ІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ організації виплат

4. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про удосконалення порядку складання та подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» У зв’язку із включенням до суб’єктів, кошти яких підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, необхідно змінити структуру та опис файлів, що подаватимуться банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

Відділ інформаційних технологій

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників» Реалізація норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» від 16.07.2015 № 629-VIII в частині зміни структури файла для можливості відображення у базі даних про вкладників інформації про фізичних осіб – підприємців ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно - методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ організації виплат

Відділ інформаційних технологій

6.

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Реалізація норм пунктів 7, 8 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у спосіб, який, з одного банку, найкраще захищав права вкладників щодо отримання ними інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб та банківських депозитних продуктів, а з іншого – не збільшувати фінансовий тягар на банки I квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

Відділ захисту прав споживачів

План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2015 рік

№ п/п Вид і назва проектів регуляторних актів Цілі прийняття Строки підготовки Відповідальні структурні підрозділи
1. Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Вдосконалення вимог до банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

2. Проект рішення виконавчої дирекції Фонду «Про затвердження Положення про обробку та захист персональних даних працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Забезпечення реалізації частини десятої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»та пункту 1.2. глави 1 Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 І квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ з управління персоналом

Бухгалтерія

3. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Приведення у відповідність до вимог пункту 4 частини першої статті 2, статей  21, 22 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема в частині розширення бази нарахування регулярного збору IІІквартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Бухгалтерія

Департамент моніторингу діяльності банків

4.

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

Приведення у відповідність до вимог пункту 4 частини першої статті 2, статей  21, 22 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема в частині розширення бази нарахування регулярного збору ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Бухгалтерія

Департамент моніторингу діяльності банків

5. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Положення про інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема в частині термінології (частина перша статті 2), публікації переліку учасників (частина четверта статті 4), розміщення інформації про неплатоспроможний банк (частина третя статті 23), інформації про ліквідацію банку (частина третя статті 28 та частина друга статті 45), інформацію про передачу активів та зобов’язань перехідному банку, вибраний спосіб та порядок продажу майна банку (частина дванадцята статті 42, стаття 51) ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

            Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

            Відділ з комунікацій та інформаційного забезпечення

6. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронювальних законом інтересів вкладників» Реалізації норм пункту 13 частини другої статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

            Головний розробник:

Відділ з комунікацій та інформаційного забезпечення

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями

Департамент моніторингу діяльності банків

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників» Приведення у відповідність та реалізація норм, зокрема частини сьомої статті 17, частини четвертої статті 26, статті 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ організації виплат

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Департамент моніторингу діяльності банків

8. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Приведення у відповідність та реалізація норм пункту 13 частини другої статті 4, частини шостої, сьомої статті 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

9. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

10. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Визначення нових критеріїв, яким мають відповідати баки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та приведення у відповідність до частини другої статті 28 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент моніторингу діяльності банків

Відділ організації виплат

11.

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

Реалізація норм, зокрема пункту 4 частини першої статті 2, частини четвертої статті 31, частини сьомої статті 32  Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IІІ квартал

Головний розробник:

Департамент моніторингу діяльності банків

 Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ інформаційних технологій

Бухгалтерія

12. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» Реалізація норм статей 26-28, 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ організації виплат

 Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ інформаційних технологій

13. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про здійснення перевірки банками бази даних про вкладників програмним забезпеченням» Реалізація порядку застосування програмного забезпечення «Інспектор бази даних про вкладників» банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для здійснення перевірки бази даних про вкладників ІІІ квартал

Головний розробник:

Відділ інформаційних технологій

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ організації виплат

14. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку» Приведення у відповідність до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в частині набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу тимчасового адміністратора та ліквідатора банків та делегування ним повноважень уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також поширення його норм на інших осіб. IV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

15. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Змін до Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку» Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема в частині набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу тимчасового адміністратора та ліквідатора банків та делегування ним повноважень уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб IV квартал

Головний розробник:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Співвиконавці:

Департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

16. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій» Реалізація норм частини дев’ятої, одинадцятої статті 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІІІ квартал

Головний розробник:

Департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків

Департамент моніторингу діяльності банків

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

17. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку виявлення нікчемних правочинів (договорів), а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення» Виконання вимог частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІІІ квартал

Головний розробник:

Юридична служба

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

18. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення щодо реалізації майна неплатоспроможних банків» Реалізація норм статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» IV квартал

Головний розробник:

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків

19. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» Реалізація норм пунктів 7 та 8 «Прикінцеві та перехідні положення» розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» ІІІ квартал

Головний розробник:

Департамент запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків

Співвиконавці:

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

Відділ методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

Відділ організації виплат