Доступ до публічної інформації

Фізичні та юридичні особи, а також об’єднання громадян без статусу юридичної особи (запитувачі інформації) мають право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).      

                   Фонд забезпечує доступ до інформації шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет;

- оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

- розміщення на інформаційних стендах у приміщенні Фонду;

- надання інформації за запитами на публічну інформацію.

На офіційному веб-сайті Фонду публікується інформація про:

- прийняті Фондом рішення щодо виведення банків з ринку (тимчасова адміністрація та ліквідація) та актуальна інформація про хід виведення банків з ринку;

- продаж активів неплатоспроможних банків;

- новини та інша актуальна інформація;

- діючі банки-учасники Фонду;

- інформація для вкладників банків;

- інша публічна інформація.

Порядок оформлення та подання (направлення) запиту на публічну інформацію:

запит на інформацію – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд можуть бути подані особисто до Фонду  у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: 04053, м.Київ вул. Січових Стрільців, 17. У п’ятницю та напередодні святкових днів - з 9.00 до 16.00 години. Запити на публічну інформацію, які подаються особисто, не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Запити на публічну інформацію також можуть бути направлені електронною поштою  за адресою fgvfo@fg.gov.ua.

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо оформлювати запити за нижченаведеними рекомендованими формами:

форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами;

форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи.

Доступ до публічної інформації про діяльність  Фонду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. Зокрема, до публічної інформації не відноситься інформація, що містить персональні дані особи та передбачає будь яку їх обробку. Така інформація може бути надана в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

якщо Фонд не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме є конфіденційною, службовою або таємною інформацією;

не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, а саме, у запиті:

- відсутнє ім’я (найменування) запитувача та/або не вказано його поштову адресу, або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- відсутній загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- відсутній підпис запитувача та/або дата підписання запиту за умови подання запиту в письмовій формі.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

1. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб;

2. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

4. Інформаційна база актуальних контактів уповноважених осіб Фонду.